eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont dachów budynków w ośrodkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacjami w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Zabrzu i Bytomiu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-08-28

Katowice: Remont dachów budynków w ośrodkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacjami w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Zabrzu i Bytomiu
Numer ogłoszenia: 287084 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156947 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2083547, faks 032 2083568.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachów budynków w ośrodkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lokalizacjami w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Zabrzu i Bytomiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający podzielił na pakiety: PAKIET nr 1 obejmuje obiekty w Katowicach: ul. Medyków 18, Katowice-Ligota (Aula A3) PAKIET nr 2 obejmuje obiekty w Katowicach: ul. Medyków 18, Katowice-Ligota (Blok C1) ul. Medyków 18, Katowice-Ligota (Przepompownia) ul. Poniatowskiego 15, Katowice (budynek Rektoratu) PAKIET nr 3 obejmuje obiekty: w Zabrzu, ul. Jordana 19, (budynek nr 1, budynek Willi) w Zabrzu, ul. Traugutta 2, (budynek XXXIII) w Bytomiu, ul. Piekarska 18, (budynek Wydziału Zdrowia Publicznego) Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia zawiera Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiary).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.00 - Naprawa i konserwacja dachów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET NR 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany RENOS Jacek Buczyński, ul. Wolności 209, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76530,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69955,68

 • Oferta z najniższą ceną: 68525,96 / Oferta z najwyższą ceną: 86962,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET NR 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPABUD Michał Płazak, ul. Legionów Polskich 125/33, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30290,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31631,78

 • Oferta z najniższą ceną: 31631,78 / Oferta z najwyższą ceną: 38363,31

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET NR 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27202,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16799,08

 • Oferta z najniższą ceną: 16799,08 / Oferta z najwyższą ceną: 24538,36

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.