eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XXV

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-24

Chorzów: Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XXV
Numer ogłoszenia: 28534 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275543 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "PGM", ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 757 15 00, faks 032 241 52 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - XXV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - będące załącznikami do SIWZ. Użyte w załącznikach do SIWZ nazwy handlowe produktów oraz systemów należy traktować jako przykładowe - wykonawcy mogą stosować produkty oraz systemy równoważne. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę - właściciela kontenera..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22 - Roboty murarskie 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.42.11.46 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45.44.21.00 - Roboty malarskie 45.43.21.00 - Kładzenie i wykładanie podłóg 42.94.20.00 - Piece i akcesoria 42.21.41.00 - Piece kuchenne 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ul. Kalidego 73a/25

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7673,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6078,90

 • Oferta z najniższą ceną: 6078,90 / Oferta z najwyższą ceną: 8832,54

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: ul. Wandy 44/9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MARIBUD M. Wroński, ul. 3 Maja 49, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15710,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12126,63

 • Oferta z najniższą ceną: 12126,63 / Oferta z najwyższą ceną: 17452,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: ul 3-go Maja 103b/5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25305,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17944,95

 • Oferta z najniższą ceną: 17944,95 / Oferta z najwyższą ceną: 26247,47

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: ul. Katowicka 53/3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12912,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10632,23

 • Oferta z najniższą ceną: 10632,23 / Oferta z najwyższą ceną: 12149,70

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: ul. Odrodzenia 18/5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18025,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14319,81

 • Oferta z najniższą ceną: 14319,81 / Oferta z najwyższą ceną: 17239,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: ul. Podmiejska 24/2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19714,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16560,26

 • Oferta z najniższą ceną: 16560,26 / Oferta z najwyższą ceną: 20382,93

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.