eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › dostawa leków, środków dezynfekcyjnych, odczynników chemicznych i laboratoryjnych.Ogłoszenie z dnia 2005-06-14

POZYCJA 27864

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Wrocław: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, do kontaktów: Monika Hirszfeld-Szczyrbak, ul. Hoene-Wrońskiego 24/25, 50-376 Wrocław, tel. 071 3200701, fax 071 3200718, e-mail: spsk5@poczta.wp.pl, www.ask.am.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Dział Zamówień Publicznych, Monika Hirszfeld-Szczyrbak, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, tel. 071 3700115, 071 3700147, fax 071 3700264, e-mail: spsk5@poczta.wp.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków, środków dezynfekcyjnych, odczynników chemicznych i laboratoryjnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.43.16.00, 24.49.00.00, 24.49.22.00, 24.49.25.00, 24.49.63.00, 24.49.65.00 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, implantów, osprzętu do aparatury, błon RTG, protez naczyniowych protez przełykowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.00.00 - Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.00.00 - Materiały medyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.00 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki Oryginalny kod CPV: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.12.42.10 - Wyroby radiodiagnostyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.42.10 - Wyroby radiodiagnostyczne Oryginalny kod CPV: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.42.00 - Protezy naczyniowe Oryginalny kod CPV: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.41.00 - Implanty chirurgiczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 31.05.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.00.00, 24.45.15.20, 24.41.20.00, 24.41.10.00, 24.41.50.00, 24.45.23.00, 24.45.21.00, 24.43.21.00, 24.42.22.00, 24.42.20.00, 24.41.60.00, 24.42.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leków dla potrzeb apteki szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 25 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa środków dezynfekcyjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 550 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 07.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leku prograf (takrolimus). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leku rapamune (sirolimus). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 06.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leku ATG (thymoglobulina). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 350 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.23.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa płynów do perfuzji narządów przeznaczonych do transplantacji. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.22.00, 24.49.25.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 650 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników immunochemicznych do oznaczania cyclosporyny, tacrolimusu, sirolimusu i metotreksatu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 450 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników pracujących w systemie zamkniętym do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21, do analizatorów parametrów krytycznych model 238, 248, 348, 614, 800 firmy Bayer, do analizatora hematologicznego Cell - Dyn. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 450 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników do cytometrów przepływowych pracujących w systemie zamkniętym. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników pracujących w systemie zamkniętym do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 110 do analizatorów parametrów krytycznych Model 238, 248, 348, 614,800 firmy Bayer, do analizatora hematologicznego Cell-Dyn. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 450 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników laboratoryjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.63.00, 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.10.00, 33.14.12.00, 33.14.12.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku część I. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3 600 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.10.00, 33.14.12.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (kaniule dożylne). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 400 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 07.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.10.00, 33.14.13.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zamkniętego systemu pobierania krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 580 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.10.00, 33.14.13.10, 33.14.13.20, 33.14.14.11, 33.14.16.10, 33.14.16.11, 33.14.16.40, 33.14.16.41, 33.14.16.42, 33.15.71.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku część II. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.14.10.00, 33.14.14.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa rękawic medycznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 740 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 07.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.00, 33.14.11.10, 33.14.11.11, 33.14.11.12, 33.14.11.13, 33.14.11.14, 33.14.11.15, 33.14.11.16, 33.14.11.19. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa materiałów opatrunkowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21, 33.14.11.24. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa szwów chirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 800 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.00, 33.14.11.20, 33.14.11.22. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa staplerów dla potrzeb klinik chirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 210 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 12.2005 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa siatek przepuklinowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa akcesoriów zużywalnych (dializatory polisulfonowe, filtry do dializatu, linie krwi, igły do dializy) do sztucznych nerek firmy Fresenius Medical Care. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa akcesoriów zużywalnych (dializatory hemofanowe, linie krwi, igły do dializy, cewniki permanentne) do sztucznych nerek firmy Gambro. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 800 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa granulatów do produkcji płynów dializacyjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 340 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa koncentratów do dializ dla dziecięcej stacji dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 70 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa drenów do sztucznych nerek Fresenius. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.10, 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa zestawów do dializy otrzewnowej dla potrzeb dziecięcej stacji dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.10, 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa zestawów do dializy otrzewnowej: zestawy typu CADO, BAXTER, zestawy typu HOME CHOICE BAXTER, worki z płynem Extraneal, worki z płynem nutrineal. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 100 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.10, 33.18.15.00, 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa zestawów do dializy otrzewnowej, zestawy typu CADO, STAY - SAFE/ANDY PLUS, zestawy typu ADO PD NIGHT. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa zestawów do implantacji stentgraftów oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb pracowni radiologii zabiegowej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00, 33.18.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa protez naczyniowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.2005. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa protez przełykowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.15.10.00, 33.12.42.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa błon RTG, odczynników do obróbek mechanicznych i ręcznych oraz kaset RTG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 400 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 11.2005. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.