eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im.Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej ul.Płk.T.Semika 3 34-200 Sucha Beskidzka

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2011-01-24

Sucha Beskidzka: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im.Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej ul.Płk.T.Semika 3 34-200 Sucha Beskidzka
Numer ogłoszenia: 27297 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum, ul. płk. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 8742218, faks 33 8742218.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im.Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej ul.Płk.T.Semika 3 34-200 Sucha Beskidzka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Produkty spożywcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Sużyw spółka z o.o., ul.Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97980,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 107724,13

 • Oferta z najniższą ceną: 107724,13 / Oferta z najwyższą ceną: 107724,13

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art.66 ust.1 w związku z art.67 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.