eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Dostawa wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży.Ogłoszenie z dnia 2012-07-15

Białowieża: Dostawa wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży.
Numer ogłoszenia: 251830 - 2012; data zamieszczenia: 15.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Rokitnik", ul. Centura 2, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 085 6812424, 6812508, 6812792, faks 085 6812424 wew. 116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wędlin, mięsa i drobiu do Domu Pomocy Sołecznej Rokitnik w Białowieży w/g podanego niżej asortymentu i orientacyjnej ilości dostaw, na okres 12 miesięcy: 1.Pasztetowa w/p-125 kg. 2.Salceson biały w/p-170 kg. 3.Kaszanka w/p-170 kg. 4.Kiełbasa parówkowa w/p-370 kg. 5.Kiełbasa krakowska parzona w/p-300 kg. 6.Baleron wędzony w/p-50 kg. 7.KIełbasa biała surowa w/p-100 kg. 8.Parówki cienkie w/p-300 kg. 9.Polędwica wędzona w/p-30 kg. 10.Kiełbasa podwawelska w/p-50. 11.Pasztet pieczony w/p-270 kg. 12.Kiełbasa szynkowa w/p-355 kg. 13.Szynka wędzona w/p-70 kg. 14.Boczek wędzony bez żeberek w/p-67 kg. 15.Szynka mielona w/p-70 kg. 16.Kiełbasa toruńska w/p-50 kg. 17.Mielonka wieprzowa-230 kg. 18.Mortadela w/p-50 kg. 19.Szynka drobiowa mielona-50 kg. 20.Pasztetowa drobiowa-50 kg. 21.Polędwica drobiowa-80 kg. 22.Kiełbasa drobiowa-60 kg. 23.Szynka z indyka-60 kg. 24.Baleron drobiowy 50 kg. 25.Kurczak świeży-80 kg. 26.Udka z kurczaka świeże -1350 kg. 27.Filet z kurczaka świeży-160 kg. 28.Wątróbka drobiowa świeża-170 kg. 29.Smalec wieprzowy-400 kg. 30.Jelita grube w/p-190 m.b. 31.Jelita cienkie w/p 110 m.b. 32.Podgardle w/p-100 kg. 33.Boczek surowy w/p bez żeberek-110 kg. 34.Szynka w/p z kością bez skóry,słoniny i golonki-300 kg. 35.Karkówka w/p z kością-150 kg. 36.Karkówka w/p bez kości-50 kg. 37.Koście w/p rurkowe-550 kg. 38.Mięso drobne w/p, klasa I -780 kg. 39.Łopatka w/p z kością bez skóry, słoniny i golonki-170 kg. 40.Łopatka w/p bez kości skóry, słoniny i golonki-150 kg. 41.Szynka w/p bez kości golonki, skóry i słoniny-200 kg. 42.Golonka w/p z kością-40 kg. 43.Schab w/p z kością-400 kg. 44.Schab w/p bez kości-50 kg. 45.Biodrówka w/p z kością-50 kg. 46.Głowy w/p-50 kg. 47.Nogi w/p-30 kg. 48.Wołowina tatarowa, klasa I - 50 kg. 49.Łopatka wołowa bez kości (z bydła młodego)-50 kg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15.11.30.00 - Wieprzowina 15.11.10.00 - Mięso wołowe 15.11.21.00 - Świeży drób 15.13.11.30 - Wędliny 15.13.11.35 - Wędliny drobiowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73964,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97720,56

 • Oferta z najniższą ceną: 91432,55 / Oferta z najwyższą ceną: 97720,56

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art.70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.02.2004 r. Nr 19, poz.177 z póżniejszymi zmianami), zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standartach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. W przedmiotowym zamówieniu wędliny, mięso i drób są produktami powszechnie dostepnymi o ustalonych standartach jakościowych, określonych w przedmiocie zamówienia a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jedynym kryterium jest cena. Wobec powyższego, udzielenie wyżej wymienionego zamówienia jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych, ponieważ ustawodawca w art.70 dopuszcza możliwość zastosowania trybu zapytania o cenę przy dostawie powszechnie dostępnej, o określonych standartach jakościowych, jaką jest w tym przypadku dostawa wędlin, mięsa i drobiu. (Wykonawca, który w tym postępowaniu złożył ofertę z najniższą ceną uchylał się od zawarcia umowy, więc na podst. art.94 ust.3 obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została wybrana oferta kolejna, najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.