eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziłów › Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-21

Radziłów: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 250457 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217601 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o niskiej zawartości siarki w sezonie grzewczym 2011/2012 o parametrach: a) wartość opałowa nie niższa niż - 41 MJ/kg b) gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż - 0,9 g/ml c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż - 6,0 mm2/s d) temperatura zapłonu nie niższa niż - 56oC e) temperatura płynięcia nie wyższa niż - (-24oC) f) skład frakcyjny - do temperatury 250oC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v) - do temperatury 350oC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v) g) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m) h) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m) i) zawartość siarki nie więcej niż 0,15 % (m/m) j) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg k) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg 2. Miejsce dostawy a)budynek Urzędu Gminy w Radziłowie - ok. 8 000 litrów b)budynek Szkoły Podstawowej w Radziłowie - ok. 40 450 litrów c)budynek Szkoły podstawowej w Słuczu - ok. 10 600 litrów d)budynek szkoły Podstawowej w Mścichach - ok. 5 340 litrów e)budynek Szkoły Podstawowej w Kramarzewie - ok. 11 500 litrów f)budynek Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy - ok. 6 000 litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00 - Olej opałowy .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PTHU PRYMA1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 272727,00

  • Oferta z najniższą ceną: 272727,00 / Oferta z najwyższą ceną: 279279,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.