eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa produktów leczniczych.Ogłoszenie z dnia 2006-05-12

POZYCJA 24910

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Zamość: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, do kontaktów: inż. Teresa Huk, Aleje Jana Pawła II, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6773333, fax 084 6386669, e-mail: zampupl@szpital.zamosc.tpnet.pl, www.szpital.zamosc.tpnet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.60.00, 24.49.65.00, 24.43.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa leków, środków kontrastowych, odczynników laboratoryjnych i środków dezynfekcyjnych. Wartość planowanych dostaw: 8 502 500,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.12.00 - Cewniki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.00 - Cewniki Oryginalny kod CPV: 33.14.13.10 - Strzykawki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.13.10 - Strzykawki Oryginalny kod CPV: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.20 - Zestawy medyczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiału szewnego, materiału opatrunkowego, protez naczyniowych, stymulatorów, defibrylatorów, zastawek serca, zestawów do dializ otrzewnowych, stentgraftów. Planowana wartość dostaw: 12 494 500.00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: AZP.332/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.05.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.00.00, 24.42.00.00, 24.46.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5231500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.14.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 909500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa środków kontrastowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 570000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa środków dezynfekcyjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 276000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą aparatu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 212000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników do analizatorów biochemicznych Synchron ALX9, Synchron CX5 Delta i Synchron CX3 oraz odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 318000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników bakteriologicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 64000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 130000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu IMX firmy Abbott. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 41000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników i kart bakteriologicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 92500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.65.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych krwi wraz z dzierżawą analizatorów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 137500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.28.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa koncentratów wodorowęglanowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 374000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa preparatu Capecitabinum. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 146500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.42.00, 33.14.16.40, 33.14.13.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1957500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.19.42.00, 33.14.12.00, 33.18.60.00, 33.14.16.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 961000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa zastawek serca, pierścieni do plastyki i protez aortalnych dla Oddziału Kardiochirurgii. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 397000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.40, 33.18.11.00, 33.14.13.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu medycznego dla Stacji Dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 502000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa zestawów do dializ otrzewnowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 556000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21, 33.14.11.24. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa materiału szewnego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 596000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00, 33.12.32.20, 33.11.17.10, 33.11.17.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego do diagnostyki i leczenia inwazyjnego chorób układu krążenia dla Pracowni Hemodynamiki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.15.82.10, 33.18.21.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wszczepialnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.41.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa implantów (wszczepów) neurochirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 378000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.42.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa protez naczyniowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 112000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.10, 33.14.11.16, 33.14.11.12. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa materiałów opatrunkowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 419000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.15.82.10, 33.14.16.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa stymulatorów, zestawów do wkłucia oraz elektrod. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa zastawek biologicznych serca. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 112000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do angiografii i radiologii interwencyjnej dla Zakładu Radiologii. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 104000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa elektrod do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa stentgraftów samorozprężalnych prostych, przedłużek dystalnych, przedłużek proksymalnych i okluderów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.