eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej oraz wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-14

Zabrze: Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej oraz wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu.
Numer ogłoszenia: 244855 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168671 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3733537, 2710011, faks 32 3733427, 2710818.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej oraz wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji drewnianej oraz wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu Robota budowlana (m.in.): Wymiana pokrycia dachowego dachówkowego, częściowa wymiana konstrukcji drewnianej, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie robót budowlanych towarzyszących, wykonanie instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.31.23.10 - Ochrona odgromowa 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157109,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 132694,39

  • Oferta z najniższą ceną: 117586,93 / Oferta z najwyższą ceną: 187745,35

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.