eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Inne usługi (uługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa; usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych; usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów).Ogłoszenie z dnia 2006-05-10

POZYCJA 24138

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do kontaktów: Michał Leszczyński, tel. 022 623-12-20, ul. Wspólna, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6232581, fax 022 6232315, e-mail: Michal.Leszczynski@minrol.gov.pl, www.minrol.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inne usługi (uługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa; usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych; usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów). 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.70.00.00 - Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.70.00.00 - Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa Oryginalny kod CPV: 74.83.13.00 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Kod CPV wg słownika 2008: 79.53.00.00 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Oryginalny kod CPV: 74.86.00.00 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów Kod CPV wg słownika 2008: 79.95.00.00 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1 166 390,21 EURO Netto (słownie netto: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 21/100 euro); 1 247 351,76 EURO Brutto (słownie brutto: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden i 76/100 euro). 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.