eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego do Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2006-01-13

POZYCJA 2354

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Narodowy Bank Polski, do kontaktów: Bernarda Prokopiuk, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. +48 22 6532097, fax +48 22 6532474, e-mail: bernarda.prokopiuk@mail.nbp.pl, www.nbp.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego do Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego - 89 400,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego do Oddziału Okręgowego NBP w Zielonej Górze. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego - 84 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów biurowych, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego do Oddziału Okręgowego NBP w Gdańsku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa artykułów biurowych, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego - 100 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego oraz artykułów do maszyn i urządzeń biurowych dla Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do obsługi sprzętu informatycznego oraz artykułów do maszyn i urządzeń biurowych - 59 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 64 100,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa kserokopiarki dla Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa kserokopiarki - 24 600,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów biurowych - 92 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów piśmiennych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów piśmiennych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 437 200,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa materiałów biurowych - 80 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów piśmiennych i biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów piśmiennych i biurowych - 39 600,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Oddziału Okręgowego NBP w Białymstoku. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego - 112 400,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek do Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek - 93 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa maszyn biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.12.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa maszyn biurowych - 34 400,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek do Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.12.51.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek - 157 800,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów piśmiennych i biurowych oraz niszczarek do Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.21.12, 30.19.14.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa materiałów piśmiennych i biurowych oraz niszczarek - 52 500,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu biurowego dla Centrali Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa kserokopiarek - 202 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych dla Centrali Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.12.51.00, 30.19.23.00, 30.21.72.30, 30.19.21.13. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aparatów telekopiowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.13.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa telefaksów. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa serwera integrującego rozproszone systemy zabezpieczeń technicznych do Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa serwera integrującego rozproszone systemy zabezpieczeń technicznych - 31 200,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oprogramowania Generatora Kluczy NBP-Heart do Centrali NBP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja oprogramowań NBP-HEART - 37 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń komputerowych dla Centrali Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.21.72.30, 32.42.00.00, 30.23.31.71. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa pamięci komputerowych i części zamiennych do urządzeń komputerowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa systemów zarządzania zawartością serwisu internetowego i intranetowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.82.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa licencji na oprogramowanie, wdrożenie oraz wsparcie techniczne. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa platformy intranetowej w Centrali Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.82.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: rozbudowa platformy intranetowej, zakup lincencji na oprogramowanie - 1 170 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa narzędzi administracyjnych i narzędzi obsługi użytkowników systemu Lotus. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.82.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa licencji na oprogramowanie - 78 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup oprogramowanie narzędziowego wspomagającego administrowanie bazami Oracle. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania do zarządzania, nośniki i licencja. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mikrokomputerów i akcesoriów dla oddziałów i Centrali NBP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.21.31.00, 30.21.13.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa mikrokomputerów i akcesoriów komputerowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup serwerów do budowy infrastruktury systemów UNIX. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.26.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa serwerów. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa pamięci masowych i sieci pamięci SAN dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.31.41. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa pamięci masowych i sieci pamięci. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oprogramowania użytkowego, narzędziowego i specjalistycznego dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania użytkowego, narzędziowego i specjalistycznego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aktualizacji licencji oprogramowania Microsoft dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.80.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja i zakup licencji. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aktualizacji licencji oprogramowania PONT INFO dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania użytkowego - 50 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aktualizacji oprogramowania Eviews. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.53.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania statystycznego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aktualizacji oprogramowania GAUSS Stata PCGive Vinsolve i Statistica dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.53.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania statystycznego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aktualizacji oprogramowania MATLAB dla Narodowego Banku Polskiego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.53.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania statystycznego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu i aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00, 30.23.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa, sprzęt i aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego oraz wsparcie techniczne dla posiadanych licencji. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja i zakup licencji SAS. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00, 30.24.82.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa licencji na oprogramowanie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa licencji na oprogramowanie narzędziowe i bazodanowe. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.82.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa nowych licencji oprogramowania narzędziowego i bazodanowego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja licencji oprogramowania Lotus. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja i zakup licencji na oprogramowanie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja licencji oprogramowania Enterprise Xtention. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja i zakup licencji na oprogramowanie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja licencji oprogramowania Lotus LMS i WebSphere Portal. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja i zakup licencji na oprogramowanie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja licencji oprogramowania Trend Micro InterScan Messaging Security Suite. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.83.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: aktualizacja i zakup licencji na oprogramowanie. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oprogramowania i sprzętu do wdrożenia kolejnych etapów Centrum Monitorowania i Zarządzania Systemami Informatycznymi NBP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.40.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa oprogramowania do zarządzania. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostosowanie central telefonicznych w jednostkach NBP do międzycentralowych połączeń IP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 32.42.80.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: modernizacja sieci. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: teleinformatyczna sieć korporacyjna. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 32.42.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa urządzeń sieciowych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyrobów medycznych i stomatologicznych, leków oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla NBP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 25.20.00.00, 33.12.41.31, 33.14.00.00, 33.14.18.00, 24.42.11.60, 24.42.11.20, 24.43.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, opatrunkowych i stomatologicznych oraz odczynników i testów laboratoryjnych - 500 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.12.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa mebli biurowych - 78 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli do Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa mebli - 260 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli do Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.10.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa mebli - 42 200,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa krzeseł biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.11.14.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa krzeseł biurowych- 40 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli biurowych do Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.11.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa mebli biurowych - 62 200,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli ruchomych i wbudowanych oraz krzeseł do obiektów Centrali NBP. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 36.10.00.00, 36.11.22.00, 36.11.50.00, 26.12.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: wykonanie, dostawa i montaż mebli ruchomych i wbudowanych oraz krzeseł do pomieszczeń znajdujących się w obiektach NBP w Warszawie oraz Ośrodkach Szkoleniowych NBP - 3 000 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa naświetlarki płyt offsetowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 29.50.00.00, 29.56.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa naświetlarki płyt offsetowych - 460 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa ręczników papierowych i artykułów do utrzymania higieny. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 21.22.13.00 - Ręczniki papierowe do rąk Kod CPV wg słownika 2008: 33.76.30.00 - Ręczniki papierowe do rąk Oryginalny kod CPV: 21.22.21.00 - Toaletowe produkty z papieru Kod CPV wg słownika 2008: 33.77.10.00 - Toaletowe produkty z papieru Oryginalny kod CPV: 21.22.11.00 - Papier toaletowy Kod CPV wg słownika 2008: 33.76.10.00 - Papier toaletowy Oryginalny kod CPV: 24.51.31.00 - Mydło Kod CPV wg słownika 2008: 33.71.19.00 - Mydło 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, nakładek sedesowych, mydła toaletowego i antybakteryjnego - 2 070 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 03.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.