eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-09-03

Poznań: Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
Numer ogłoszenia: 228748 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181686 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Biologicum, Collegium Chemicum, Collegium Physicum, Archiwum, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Stacja Ekologiczna w Jeziorach. Część 2 - usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.13.00 - Usługi czyszczenia okien .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach: Collegium Biologicum, Collegium Chemicum, Collegium Physicum, Archiwum, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna, oś. Bolesława Śmiałego 30/141, 60-682 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221731,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 248914,47

  • Oferta z najniższą ceną: 183363,69 / Oferta z najwyższą ceną: 292498,92

  • Waluta: PLN .


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krzysztof Dziubek, Ul. Jackowskiego 30/11, 60-512 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8632,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5867,10

  • Oferta z najniższą ceną: 5867,10 / Oferta z najwyższą ceną: 21235,95

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.