eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Kategoria CPC dla usług - 14.Ogłoszenie z dnia 2006-04-26

POZYCJA 21701

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Rybnik: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, do kontaktów: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym) - tel. (032) 42 91 288, ul. Energetyków, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, fax 032 4291225, e-mail: zampub@szpital.rybnik.pl, www.szpital.rybnik.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kategoria CPC dla usług - 14. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.70.00.00 - Usługi sprzątania Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania Oryginalny kod CPV: 74.72.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Kod CPV wg słownika 2008: 90.92.10.00 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Oryginalny kod CPV: 74.73.20.00 - Usługi czyszczenia zbiorników Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.31.00 - Usługi czyszczenia zbiorników Oryginalny kod CPV: 74.73.21.00 - Usługi czyszczenia rezerwuarów Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.32.00 - Usługi czyszczenia rezerwuarów Oryginalny kod CPV: 74.72.40.00 - Usługi czyszczenia pieców i kominów Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.50.00 - Usługi czyszczenia pieców i kominów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 14 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Planuje się udzielenie zamówień w ww. kategorii CPC dla usług na łączną kwotę ok. 10 324 552 zł netto. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Opisano bardziej szczegółowo w załączniku B.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: DZP/627/2/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 19.04.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Usługi utrzymania czystości w obiektach szpitala. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 10268852 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.72.10.00, 74.73.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja; czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 24200 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.73.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Przygotowanie zbiorników oleju do rewizji wraz z czyszczeniem powierzchni wewnętrznej zbiorników. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.73.20.00, 74.74.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Czyszczenie zbiorników retencyjnych wody w hydroforowi; serwis centrali telefonicznej wraz z czyszczeniem. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 12000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.73.21.00, 74.72.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Czyszczenie piaskownika na kolektorze deszczowym; kontrola wentylacji grawitacyjnej w budynkach, usługi kominiarskie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 14000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.10.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.