eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Gaz ziemny - grupa CPV 112.Ogłoszenie z dnia 2006-04-26

POZYCJA 21700

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Rybnik: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, do kontaktów: Katarzyna Krupa (w zakresie formalnym) - tel.(0-32) 429 12 88, ul. Energetyków, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, fax 032 4291225, e-mail: zampub@szpital.rybnik.pl, www.szpital.rybnik.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gaz ziemny - grupa CPV 112. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 11.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dostawy gazu dla szpitala (umowa na czas nieoznaczony), szacunkowy koszt bez VAT - ok. 3 225 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkty lecznicze - grupa 244. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Planuje się udzielenie zamówień w tej grupie CPV (produkty lecznicze) na łączną kwotę ok. 14 975 462 zł netto. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Opisano bardziej szczegółowo w załączniku B.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenia komputerowe - grupa CPV 302. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Planuje się udzielenie zamówień w tej grupie CPV (urządzenia komputerowe) na łączną kwotę ok. 4 179 000,00 zł netto. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Opisano bardziej szczegółowo w załączniku B.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenia medyczne - grupa 331. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Planuje się udzielenie zamówień w tej grupie CPV (urządzenia medyczne)na łączną kwotę ok. 7 079 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Opisano bardziej szczegółowo w załączniku B.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: DZP/627/1/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 19.04.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki, kontrole, kalibratory i inne materiały zużywalne do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i komputeryzacją procesów analitycznych wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3931165 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 220000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, w tym: koncentraty do dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 462800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki i materiały zużywalne dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym: preparaty krwiopochodne), środki dezynfekcyjne, leki (w tym: erytropoetyna, darbepoetyna, interferon). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4389259 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, w tym: stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego, przeciwzakrzepowe, przeciwkrwotoczne, odurzające, psychotropowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 691646 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Płyny infuzyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 322484 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Produkty lecznicze, w tym: leki, środki kontrastowe dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 980087 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, w tym: preparaty dermatologiczne, gammaglobulina przeciwtężcowa; utensylia apteczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 124374 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.08.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, w tym: leki onkologiczne, antybiotyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2302753 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odczynniki i materiały zużywalne dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym: dla Pracowni Mikrobiologii). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Leki, w tym: dodatki mineralne, witaminy, środki przeciwgrzybicze, iniekcje, leki zwiotczające mięśnie, przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, znieczulające, stosowane w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, czopki, antybiotyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1250949 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt i części komputerowe, rozbudowa i aktualizacja oprogramowania, system ewidencji środków trwałych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 165900 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kompleksowa informatyzacja szpitala, dodatkowe licencje do oprogramowania Infomedica, urządzenia aktywne sieci komputerowej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3992726 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.20.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Oprogramowanie użytkowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.10.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), w tym: rękawice diagnostyczne i chirurgiczne, sprzęt medyczny dla Stacji Dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 55415 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), w tym: wyroby urologiczne, kardiologiczne, testy dla Centralnej Sterylizacji, materiały do zespoleń kostnych, soczewki wewnątrzgałkowe, materiał wiskoelastyczny. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1494682 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), w tym: endoprotezy, materiały do zespoleń kostnych, opatrunki, siatki przepuklinowe, opaski gipsowe, kompresy, przylepce, folia operacyjna, lignina. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1168025 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), heparyna drobnocząsteczkowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 729581 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), nici i szwy chirurgiczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 421622 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku) do zabiegów wewnątrznaczyniowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2414805 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.08.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku) - zamknięty system pobierania krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 131330 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), w tym: taśmy do leczenia nietrzymania moczu, rękawice chirurgiczne i diagnostyczne, materiały zużywalne stosowane w elektromedycynie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 209813 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.10.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby medyczne (głównie jednorazowego użytku), w tym: papier, włóknina do sterylizacji, wyposażenie diatermii, materiał do zepoleń kręgosłupa, elektrody do nukleoplastyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 448131 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.12.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.