eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cybinka › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cybinka.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-04

Cybinka: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cybinka.
Numer ogłoszenia: 214856 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75791 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka, woj. lubuskie, tel. 068 3911440, faks 068 3911363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Cybinka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór odpadów obejmuje: a) odpady komunalne zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości tzn.: z podziałem na: szkło i opakowania szklane - zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze ZIELONYM - tworzywa sztuczne i metale - zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze ŻÓŁTYM - makulaturę - zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze NIEBIESKIM - odpady biodegradowalne - zgromadzone przez właścicieli nieruchomości w workach o kolorze FIOLETOWYM, c) odpady wielkogabarytowe, które nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i workach do zbiórki odpadów, np.: stare meble, d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: lodówki, prali, telewizory, e) zużyte opony z samochodów, środków transportu, ciągników oraz maszyn i sprzętu rolniczego, f) odpady budowlane, np.: gruz budowlany, tworzywa sztuczne (pokrycia dachowe - blacha, papa, tworzywa sztuczne z wyłączeniem azbestu, stolarka okienna i drzwiowa, siding itp.), g) odpady niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla środowiska np.: opakowania z/bez zawartości po rozpuszczalnikach, lakierach, niewykorzystanych farbach, kwasach, klejach, żywicach, alkaliach, środkach ochrony roślin, smarach oraz przepracowane oleje, przeterminowane lekarstwa oraz opakowania po nich, baterie, zużyte lampy fluorescyjne, urządzenia zawierające rtęć, opakowania po aerozolach oraz inne nie wyszczególnione, a zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem odpadów zawierających azbest..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Slubice, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 519875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 186910,20

  • Oferta z najniższą ceną: 186910,20 / Oferta z najwyższą ceną: 196456,29

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.