eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › dostawa leków do Apteki Szpitalnej.Ogłoszenie z dnia 2006-04-21

POZYCJA 20922

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Łódź: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - CSW, do kontaktów: Robert Kwiatkowski, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel. +48 042 63 93 451, 453, 458, fax +48 042 63 93 452, e-mail: zamowienia.skwam@wp.pl, www.usk2.umed.lodz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków do Apteki Szpitalnej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 1 500 000,00 a 1 700 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury styczeń 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków do Apteki Otwartej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 2 000 000,00 a 2 300 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury styczeń 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leku Visudyna. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.46.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 600 000,00 a 620 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury grudzień 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leku Reopro. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.11.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 500 000,00 a 520 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury lipiec 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków z grupy Intereferonów Beta. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 1 000 000,00 a 1 100 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury lipiec 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leku Copaxsone. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 600 000,00 a 650 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury luty 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa Erytropoetyny. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 240 000,00 a 260 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury styczeń 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu do koronarografii i koronaroplastyki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 2 000 000,00 a 2 100 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury wrzesień 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu do koronarografii. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.17.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 90 000,00 a 110 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury styczeń 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu do ablacji. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 900 000,00 a 1 100 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury marzec 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu do ablacji. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 900 000,00 a 1 100 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury styczeń 2007.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa endoprotez. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 900 000,00 a 1 200 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury kwiecień 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: implanty do stabilizacji kręgosłupa. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 1 500 000,00 a 2 000 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury kwiecień 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa radiofarmaceutyków i generatorów technetowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.64.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 100 000,00 a 120 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury maj 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla stacji dializ. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.00, 33.18.15.10, 33.18.15.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 500 000,00 a 600 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury czerwiec 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nici chirurgicznych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21, 33.14.11.24. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 1 000 000,00 a 1 200 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury czerwiec 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa implantów więzadła krzyżowego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 200 000,00 a 250 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury kwiecień 2006.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa staplerów i ładunków do staplerów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych Kod CPV wg słownika 2008: 33.16.20.00 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Szacunkowy koszt bez VAT: między 200 000,00 a 250 000,00 zł. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: Rozpoczęcie procedury lipiec 2006.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 07.04.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.