eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach- ROM -4, ROM-6, ROM-10 .

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-02

Gliwice: Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach- ROM -4, ROM-6, ROM-10 .
Numer ogłoszenia: 205717 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163085 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35b, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, faks 032 2310395.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach- ROM -4, ROM-6, ROM-10 ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest postawienie lub przestawienie pieców w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarami robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30 - Wznoszenie pieców .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach - ROM-4 i 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58932,84

  • Oferta z najniższą ceną: 58932,84 / Oferta z najwyższą ceną: 70829,72

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach - ROM-6.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowlano Usługowo- Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Kawika 34a/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114332,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98023,77

  • Oferta z najniższą ceną: 72455,03 / Oferta z najwyższą ceną: 98023,77

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.