eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żelechów › Zakup samochodów specjalistycznych dla jednostek OSP na terenie gminy Żelechów.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodów specjalistycznych dla jednostek OSP
na terenie gminy Żelechów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻELECHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582204

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Żelechów

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-430

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zelechow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelechow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00557835

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00486128

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8. Umowa dla części nr 2 (Część 2)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów specjalistycznych dla jednostek OSP na terenie gminy Żelechów”.
a) Część II– Zakup używanego średniego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Piastów
Przedmiotem niniejszej części jest zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piastów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x2 – stanowi załącznik nr 8 do SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.2. Główny kod CPV (Część 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wozy strażackie

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:
5921890043

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:

Po zmianie:
5921890043

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Wykonawca, z którym zawarto umowę - ulica

Przed zmianą:
Kokoszkowy 6

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Wykonawca, z którym zawarto umowę - ulica

Przed zmianą:

Po zmianie:
ul. Klonowa 6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.4. Wykonawca, z którym zawarto umowę - miejscowość

Przed zmianą:
Kokoszkowy

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.4. Wykonawca, z którym zawarto umowę - miejscowość

Przed zmianą:

Po zmianie:
Kokoszkowy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kod pocztowy

Przed zmianą:
83-207

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kod pocztowy

Przed zmianą:

Po zmianie:
83-207

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Wykonawca, z którym zawarto umowę - województwo

Przed zmianą:
pomorskie

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Wykonawca, z którym zawarto umowę - województwo

Przed zmianą:

Po zmianie:
pomorskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.7. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kraj

Przed zmianą:
Polska

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.7. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kraj

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Przed zmianą:
Firma Handlowo Usługowa Piotr Sandak

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Frima Handlowo-usługowa Piotr Sandak

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji zamówienia

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres realizacji - dni

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

Po zmianie:
30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)

Przed zmianą:
2023-10-26

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-10-26

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4. Wartość umowy

Przed zmianą:
195000,00

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4. Wartość umowy

Przed zmianą:

Po zmianie:
195000,00

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4.1. Kod waluty

Przed zmianą:
PLN

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4.1. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.