eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iecie nad Os › Remont nawierzchni cz窷ci drogi gminnej nr 041507C w miejscowo軼iach Bursztynowo i Bia這b這ty w km od 0+000 do 1+935Og這szenie z dnia 2023-12-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni cz窷ci drogi gminnej nr 041507C w miejscowo軼iach Bursztynowo i Bia這b這ty w km od 0+000 do 1+935

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名IECIE NAD OS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118678

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 安iecie nad Os 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iecie nad Os

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-341

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzi康zki

1.5.7.) Numer telefonu: (56) 4661613

1.5.8.) Numer faksu: (56) 4661621

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiecienadosa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swiecienadosa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd80f568-7307-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni cz窷ci drogi gminnej nr 041507C w miejscowo軼iach Bursztynowo i Bia這b這ty w km od 0+000 do 1+935

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cd80f568-7307-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00538276

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00028844/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Remont nawierzchni cz窷ci drogi gminnej nr 041507C w miejscowo軼iach Bursztynowo i Bia這b這ty w km od 0+000 do 1+935

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00460416

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROIP.271.8.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e remoncie nawierzchni cz窷ci drogi gminnej nr 041507C w miejscowo軼iach Bursztynowo i Bia這b這ty w km od 0+000 do 1+935.

W ramach zam闚ienia planuje si wykonanie nast瘼uj帷ych rodzaj闚 rob鏒:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- roboty zwi您ane z wykonaniem podbudowy;
- roboty zwi您ane z wykonaniem nawierzchni;
- roboty zwi您ane z ustawieniem urz康ze bezpiecze雟twa ruchu.

Opis przedmiotu zam闚ienia stanowi za. nr 8, na kt鏎y sk豉daj si:
1) dokumentacja projektowa;
2) przedmiar rob鏒 (element pomocniczy);
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 1034873,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 1496909,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 1034873,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Colas Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 49

7.3.4) Miejscowo嗆: Palendzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 1034873,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 7 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.