eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie kompleksowej us逝gi w zakresie mi璠zynarodowego transportu wystawy Morowe Powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we W這szech.Og這szenie z dnia 2023-11-10


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie kompleksowej us逝gi w zakresie mi璠zynarodowego transportu wystawy Morowe Powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we W這szech.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agorska@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.iam.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://iam.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie kompleksowej us逝gi w zakresie mi璠zynarodowego transportu wystawy Morowe Powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we W這szech.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-710c2d0f-5636-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00487200

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00111183/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.41 Kompleksowa us逝ga transportu wystawy "Foul Air" do Mediolanu

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00401636

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/IAM/2023/08

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 645500 PLN

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 30894,31 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie kompleksowej us逝gi w zakresie mi璠zynarodowego transportu wystawy Morowe powietrze na potrzeby jej prezentacji w Mediolanie, we W這szech. Transport obiekt闚 artystycznych do wystawy Morowe powietrze w siedmiu skrzyniach zapewnionych przez Zamawiaj帷ego, na trasie Warszawa – Oro雟ko – Mediolan (W這chy), wy豉dunek skrzy na miejscu w Mediolanie. Nast瘼nie za豉dunek skrzy po zako鎍zeniu wystawy i transport powrotny na trasie Mediolan – Oro雟ko - Warszawa. Ubezpieczenie obiekt闚 artystycznych do wystawy podczas transportu i transportu. Szczeg馧owy Opis Przedmiotu Zam闚ienia (OPZ) zawiera za陰cznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 60000000-8 - Us逝gi transportowe (zwy陰czeniem transportu odpad闚)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 19000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 19000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: E.Go. Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771986958

7.3.4) Miejscowo嗆: Kozieg這wy

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 19000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-02 do 2023-12-05

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.