eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu śmieciarka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070453336

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kabaty 2

1.4.2.) Miejscowość: Żywiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beskid@beskidzywiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.beskidzywiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482393

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00465181/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka, zwanego w dalszej części „ przedmiotem leasingu.”
b) Wymagania dotyczące pojazdu tj. wymagane parametry techniczne a także wymagane minimalne wyposażenie zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ /specyfikacja techniczna pojazdu/.
c) Ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, OC i NNW leży po stronie Zamawiającego.
d) Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
• leasing rozliczany w PLN,
• 48 rat leasingowych równych i niezmiennych, płatnych co miesiąc od kolejnego miesiąca po miesiącu przekazania pojazdu Zamawiającemu,
• okres leasingu – 49 miesięcy,
• wartość opłaty wstępnej – 110 000 PLN netto + podatek VAT,
• oplata wstępna płatna w dniu dostarczenia przedmiotu leasingu, po potwierdzeniu zgodności przedmiotu leasingu protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie strony,
• możliwość wykupu,
• wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 17 000 PLN netto + podatek VAT.
e) Termin gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru kompletnego pojazdu.
f) Warunki serwisu: obsługa serwisowa u autoryzowanego przedstawiciela producenta.
g) Pojazd musi posiadać homologację, spełniać wszystkie warunku dopuszczenia do ruchu drogowego, musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych.
h) Do przedmiotu leasingu Wykonawca dołączy następujące dokumenty: kopię świadectwa homologacji lub deklarację zgodności, instrukcję obsługi w języku polskim z zastrzeżeniem pkt. VIII istotnych postanowień umowy /zał. do SWZ/.

Po zmianie:
1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu śmieciarka, zwanego w dalszej części „ przedmiotem leasingu.”
b) Wymagania dotyczące pojazdu tj. wymagane parametry techniczne a także wymagane minimalne wyposażenie zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ /specyfikacja techniczna pojazdu/.
c) Ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, OC i NNW leży po stronie Zamawiającego.
d) Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
• leasing rozliczany w PLN,
• 48 rat leasingowych równych i niezmiennych, płatnych co miesiąc od kolejnego miesiąca po miesiącu przekazania pojazdu Zamawiającemu,
• okres leasingu – 49 miesięcy,
• wartość opłaty wstępnej – 110 000 PLN netto + podatek VAT,
• oplata wstępna płatna po podpisaniu umowy przed protokolarnym odbiorem przedmiotu leasingu,
• możliwość wykupu,
• wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu – 17 000 PLN netto + podatek VAT.
e) Termin gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru kompletnego pojazdu.
f) Warunki serwisu: obsługa serwisowa u autoryzowanego przedstawiciela producenta.
g) Pojazd musi posiadać homologację, spełniać wszystkie warunku dopuszczenia do ruchu drogowego, musi być sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji i wolny od wad prawnych.
h) Do przedmiotu leasingu Wykonawca dołączy następujące dokumenty: kopię świadectwa homologacji lub deklarację zgodności, instrukcję obsługi w języku polskim z zastrzeżeniem pkt. VIII istotnych postanowień umowy /zał. do SWZ/.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-09 10:00

Po zmianie:
2022-12-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-09 12:00

Po zmianie:
2022-12-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-07

Po zmianie:
2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.