eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczółki › Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczółki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675020

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pomorska 18

1.4.2.) Miejscowość: Pszczółki

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-032

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480327

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00452420/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00039259/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00039259/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty betonowej z betonu C25/30 o wymiarach 12,10m x 29,60m o grubości 15cm wraz z obrzeżami betonowymi 8 x 30cm, na podbudowie z kruszywa i betonu,
- montaż wyposażenia skateparku: Quarter Pipe, Funbox z Grindboxem + Poręcz, Bank Ramp, Ławka, Poręcz prosta,
- montaż tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.;
- wykonanie i montaż dodatkowej tablicy informacyjnej formatu 80 cm x 120 cm (tablica z blachy ocynkowanej, nadruk kolorowy zabezpieczony folią UV, montowana na dwóch słupkach, dolna krawędź zamontowanej tablicy powinna być zlokalizowana około 150 cm nad gruntem) z nazwą inwestycji, wg wzoru i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym;
- odtworzenie – naprawa nawierzchni ścieżek oraz terenów zielonych uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji;
- monitoring obejmuje 2 kamery o rozdzielczości nie mniejszej niż 1,3MPix, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- rejestrator IP z twardym dyskiem o poj. min. 2TB umożliwiającym min. 30 dniowy zapis, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- zasilacz awaryjny UPS gwarantujący pracę rejestratora w czasie min. 30 min od zaniku napięcia podstawowego 230V zamontowany w szafce SM;
- okablowanie zgodnie z opisem w dokumentacji;
- montaż szafki SM do rejestratora systemu monitoringu z switch minimum 8 portowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
- wykonanie płyty betonowej z betonu C25/30 o wymiarach 12,10m x 29,60m o grubości 15cm wraz z obrzeżami betonowymi 8 x 30cm, na podbudowie z kruszywa i betonu,
- montaż wyposażenia Skate Parku:
• QUARER PIPE, o wymiarach 345 cm x 366 cm x 180 cm;
• FUNBOX z GRINDBOXEM 3/3 + poręcz 2/3, o wymiarach 720 cm x 488 cm x 60 cm;
• BANK RAMP, o wymiarach 470 cm x 366 cm x 180 cm;
• ŁAWKA, o wymiarach 286 cm x 60 cm x 35 cm;
• PORĘCZ PROSTA, o wymiarach 400 cm x 5 cm x 40 cm
- montaż tablicy z regulaminem, o wymiarach 100 cm x 70 cm – 1 szt.;
- wykonanie i montaż dodatkowej tablicy informacyjnej formatu 80 cm x 120 cm (tablica z blachy ocynkowanej, nadruk kolorowy zabezpieczony folią UV, montowana na dwóch słupkach, dolna krawędź zamontowanej tablicy powinna być zlokalizowana około 150 cm nad gruntem) z nazwą inwestycji, wg wzoru i w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym;
- odtworzenie – naprawa nawierzchni ścieżek oraz terenów zielonych uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji;
- monitoring obejmuje 2 kamery o rozdzielczości nie mniejszej niż 1,3MPix, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- rejestrator IP z twardym dyskiem o poj. min. 2TB umożliwiającym min. 30 dniowy zapis, (pozostałe parametry zgodnie z opisem w dokumentacji);
- zasilacz awaryjny UPS gwarantujący pracę rejestratora w czasie min. 30 min od zaniku napięcia podstawowego 230V zamontowany w szafce SM;
- okablowanie zgodnie z opisem w dokumentacji;
- montaż szafki SM do rejestratora systemu monitoringu z switch minimum 8 portowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-07 10:00

Po zmianie:
2022-12-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-07 12:00

Po zmianie:
2022-12-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-05

Po zmianie:
2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.