eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa platformy do zabezpieczeń i mikrosegmentacji sieciOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa platformy do zabezpieczeń i mikrosegmentacji sieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wspólna 30

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-930

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479844

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00479837

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 255 pkt 1 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.