eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa aparatu USGOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa aparatu USG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017202242

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: gen. M.C. Coopera 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-315

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@zozbemowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbemowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479162

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00463145/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) deklaracji zgodności CE (WE) dla zaoferowanego aparatu USG.
b) Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie.
c) Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) deklaracji zgodności CE (WE) dla zaoferowanego aparatu USG.
b) Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie.
c) Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej lub oświadczenie Wykonawcy albo Autoryzowanego Dystrybutora potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) deklaracja zgodności CE (WE) dla zaoferowanego aparatu USG.
b) Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie.
c) Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej.

Po zmianie:
a) deklaracja zgodności CE (WE) dla zaoferowanego aparatu USG.
b) Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie.
c) Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej lub oświadczenie Wykonawcy albo Autoryzowanego Dystrybutora potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 09:00

Po zmianie:
2022-12-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-08 10:00

Po zmianie:
2022-12-09 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.