eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474386

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00474376/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania/części postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
art. 257 pkt 1 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane, w związku z powyższym działając na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz sekcji VI pkt. 6.7 ogłoszenia o zamówienia nr 2022/BZP 00447539/01 z dnia 2022-11-18 Zamawiający unieważnia postępowanie nr ŁKO.WO.272.273.2022, którego przedmiotem zamówienia jest cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - OFERTY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Liczba otrzymanych ofert lub wniosków

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.1. Liczba ofert wariantowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.1. Liczba ofert dodatkowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.2. Liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.3. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.4. Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.5. Liczba ofert odrzuconych

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1.6. Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt

Przed zmianą:

Po zmianie:
0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:

Po zmianie:
0,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem

Przed zmianą:

Po zmianie:
0,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.3. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
0,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.