eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.Og這szenie z dnia 2023-10-31


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Wroc豉wski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Ko軼iuszki 131

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2dde3ca9-53b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00471133

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-10-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00032184/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.5 Dostawa paliwa

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00398661

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP-ZP.272.2.63.2023.KJ.II

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 20070,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach Wykonawcy
1) Szacunkowa 陰czna wielko嗆 dostaw paliw: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 - 3.000 litr闚
Okre郵ona wielko嗆 dostaw paliw jest ilo軼i orientacyjn, w zwi您ku z tym Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zwi瘯szenia lub zmniejszenia ilo軼i paliwa danego rodzaju, stosownie do potrzeb, pod warunkiem nieprzekroczenia warto軼i umowy.
2) Benzyna bezo這wiowa 95-oktanowa E95 musi spe軟ia wymagania okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa寮ziernika 2015 w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch ( Dz.U. poz. 1680z p騧n.zm.)
3) Minimalna warto嗆 procentowa zadania, jak Zamawiaj帷y zobowi您uje si zrealizowa, wynosi 80% warto軼i umownej brutto.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 20700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 20700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 20700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: PETROJET Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962909473

7.3.4) Miejscowo嗆: Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 20700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2024-10-19

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.