eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji - 7 pakietówOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji - 7 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Zawierciu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276271110

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Miodowa 14

1.4.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalzawiercie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalzawiercie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468447

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00454796/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1) formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Wpis do rejestru wyrobów medycznych - Pakiet nr 1, 2, nr 5-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
3) Deklaracja zgodności CE - Pakiet nr 1, 2, nr 5, nr 6 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
4) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych - Pakiet nr 1, nr 2, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
5) Karta charakterystyki produktu leczniczego- Pakiet nr 3, nr 4 (dotyczy pozycji wskazanych w spe-cyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
6) Ulotka/folder - Pakiet nr 1-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
7) Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym - Pakiet nr 1, nr 4 i nr 7 (dotyczy pozycji wskaza-nych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
8) Dokument potwierdzający działanie bójcze preparatu - Pakiet nr 1, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
9) Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w za-kresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - Pakiet nr 1 i 3 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ).

Po zmianie:
1) formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SWZ,
2) Wpis do rejestru wyrobów medycznych - Pakiet nr 1, 2 ( jeśli dotyczy), nr 5-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
3) Deklaracja zgodności CE - Pakiet nr 1, 2, nr 5, nr 6 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
4) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych - Pakiet nr 1, nr 2, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
5) Karta charakterystyki produktu leczniczego- Pakiet nr 3, nr 4 (dotyczy pozycji wskazanych w spe-cyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
6) Ulotka/folder - Pakiet nr 1-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
7) Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym - Pakiet nr 1, nr 4 i nr 7 (dotyczy pozycji wskaza-nych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
8) Dokument potwierdzający działanie bójcze preparatu - Pakiet nr 1, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
9) Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w za-kresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - Pakiet nr 1 i 3 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
1) Wpis do rejestru wyrobów medycznych - Pakiet nr 1, 2, nr 5-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
2) Deklaracja zgodności CE - Pakiet nr 1, 2, nr 5, nr 6 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
3) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych - Pakiet nr 1, nr 2, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
4) Karta charakterystyki produktu leczniczego- Pakiet nr 3, nr 4 (dotyczy pozycji wskazanych w spe-cyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
5) Ulotka/folder - Pakiet nr 1-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
6) Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym - Pakiet nr 1, nr 4 i nr 7 (dotyczy pozycji wskaza-nych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
7) Dokument potwierdzający działanie bójcze preparatu - Pakiet nr 1, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
8) Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w za-kresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - Pakiet nr 1 i 3 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ).

Po zmianie:
1) Wpis do rejestru wyrobów medycznych - Pakiet nr 1, 2 ( jeśli dotyczy) nr 5-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
2) Deklaracja zgodności CE - Pakiet nr 1, 2, nr 5, nr 6 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
3) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych - Pakiet nr 1, nr 2, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
4) Karta charakterystyki produktu leczniczego- Pakiet nr 3, nr 4 (dotyczy pozycji wskazanych w spe-cyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
5) Ulotka/folder - Pakiet nr 1-7 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
6) Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia do obrotu produktem biobójczym - Pakiet nr 1, nr 4 i nr 7 (dotyczy pozycji wskaza-nych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
7) Dokument potwierdzający działanie bójcze preparatu - Pakiet nr 1, nr 4-7 (dotyczy pozycji wska-zanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ),
8) Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka lub innej instytucji która przeprowadziła badania kliniczne w za-kresie bezpieczeństwa stosowania ich na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych - Pakiet nr 1 i 3 (dotyczy pozycji wskazanych w specyfikacji asortymentowo - cenowej - załącznik nr 2 do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 10:00

Po zmianie:
2022-12-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 11:00

Po zmianie:
2022-12-05 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.