eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Przebudowa kanalizacji na odcinku kolektora sanitarnego północnego w ul. Starokościelnej metodą rękawaOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa kanalizacji na odcinku kolektora sanitarnego północnego w ul. Starokościelnej metodą rękawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

1.2.) Oddział zamawiającego: RCGW S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273340260

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Tychy

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rcgw@rcgw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.rcgw.pl/przetargi-zapytania-ofertowe

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423290

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00398201

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). Pozostałe zapisy zgodnie z pkt VII SWZ

Po zmianie:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). Pozostałe zapisy zgodnie z pkt XVII SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 09:00

Po zmianie:
2023-10-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 10:00

Po zmianie:
2023-10-09 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.