eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrodzień › Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150026718

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 25

1.4.2.) Miejscowość: Dobrodzień

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-380

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 3575 330

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim-dobrodzien.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgkim.dobrodzien.bipfirma.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405113

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00400320/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2023.
PB - 800 litrów
ON - 40000 litrów
3.3. Realizacja zamówienia będzie polegać na tankowaniu paliw do pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach co najmniej od 5:00 do 23:00.
3.4. Zakupy paliw będą dokonywane w formie bezgotówkowej.

Po zmianie:
Dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2023.
PB - 800 litrów
ON - 40000 litrów
3.3. Realizacja zamówienia będzie polegać na tankowaniu paliw do pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach co najmniej od 5:00 do 23:00. Zamawiający dopuszcza przerwę w świadczeniu dostaw w wybrane świąteczne dni pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu przerwy.
3.4. Zakupy paliw będą dokonywane w formie bezgotówkowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.