eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD PszczynaOg這szenie z dnia 2022-10-14


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIATOWY ZARZ. DR笉 W PSZCZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276291963

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Sygiety雟kiego 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322128068

1.5.8.) Numer faksu: 322128069

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdpszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pzdpszczyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,102562,8b892d56db934212670f6f30fb23ac7b.html

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1f942b8d-44a5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00393350

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-10-14

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00009472/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.4 Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00379134/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD-ZP-WSM.2711.20.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 273387,04 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest:

a) dostawa benzyny bezo這wiowej o liczbie oktanowej 95
b) dostawa oleju nap璠owego

Wst瘼nie ustala si przedmiot dostawy w ilo軼iach:
- 38 000 litr闚 oleju nap璠owego
- 2 600 litr闚 benzyny bezo這wiowej PB 95

Dostawy b璠 realizowane na stacji paliw na zasadzie dora幡ych bezgot闚kowych tankowa.

Zamawiaj帷y musi mie mo磧iwo嗆 tankowania paliw do kanistr闚.

Paliwo winno spe軟ia wymogi jako軼iowe dla paliw ciek造ch okre郵one przepisami obowi您uj帷ego prawa.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Uzasadnienie prawne
Na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie
o udzielenie zam闚ienia publicznego, je瞠li wszystkie z這穎ne wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo oferty podlega造 odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne
W zwi您ku z tym, 瞠 do terminu sk豉dania ofert tj. do 13.10.2022 r. godz. 10.00
na zadanie pn.: „Dostawa benzyny bezo這wiowej PB 95 oraz oleju nap璠owego zgodnych z obowi您uj帷ymi normami dla potrzeb PZD Pszczyna” wp造n窸a jedna oferta, kt鏎a zosta豉 odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiaj帷y Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Pszczynie postanawia uniewa積i post瘼owanie.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.