eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M這dzieszyn › Sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb Gminy M這dzieszyn oraz podleg造ch jednostek bud瞠towychOg這szenie z dnia 2022-10-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb Gminy M這dzieszyn oraz podleg造ch jednostek bud瞠towych

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA MΜDZIESZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148354

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszogrodzka 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: M這dzieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-512

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - 砰rardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbednarek@mlodzieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mlodzieszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb Gminy M這dzieszyn oraz podleg造ch jednostek bud瞠towych

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a9fd1f72-067d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00383601

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-10-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.2 Sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb Gminy M這dzieszyn oraz podleg造ch jednostek bud瞠towych

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00260330/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPPP.271.5.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego (oleju nap璠owego grzewczego; oleju nap璠owego do cel闚 grzewczych) w ilo軼i do 50.000 litr闚 do Gminy M這dzieszyn oraz podleg造ch jednostek bud瞠towych. Olej powinien spe軟ia wymagania Zamawiaj帷ego, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej okre郵aj帷ej parametry fizyko – chemiczne oleju. Specyfikacja techniczna stanowi integraln cz窷 niniejszej Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.
Realizacja dostaw odbywa si b璠zie na rzecz nast瘼uj帷ych odbiorc闚:
1) Urz康 Gminy M這dzieszyn;
2) Budynek komunalny - O鈔odek Zdrowia w M這dzieszynie;
3) Szko豉 Podstawowa w M這dzieszynie;
4) Szko豉 Podstawowa w Janowie;
5) Szko豉 Podstawowa w Kamionie.
Przewidywane zapotrzebowanie na olej opa這wy lekki oszacowano na podstawie danych zu篡cia oleju z lat ubieg造ch oraz najlepszej wiedzy zamawiaj帷ego co do potrzeb w okresie realizacji zam闚ienia. Zamawiaj帷y nie gwarantuje dostawcy, 瞠 z這篡 zam闚ienie (sumaryczne) w pe軟ym wymiarze. Jest to uzale積ione od zapotrzebowania, jakie b璠zie w czasie realizacji zam闚ienia, wynikaj帷ego g堯wnie z warunk闚 pogodowych.
Warunki realizacji zam闚ienia - dostaw:
1) Dostawy realizowane musz by transportem wykonawcy, samochodem cystern z w篹em spustowym o d逝go軼i co najmniej 30 m lub autocystern zapewniaj帷 prawid這w i bezkolizyjn realizacj dostaw.
2) Dostawy powinny by realizowane w godzinach 8.00 – 16.00 po wcze郾iejszym uzgodnieniu telefonicznym.
3) Miejscem realizacji zam闚ienia b璠zie dostawa oleju do oddzielnych kot這wni.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 698478,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 714465,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 698478,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 'KOPER' SP茛KA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8340004107

7.3.4) Miejscowo嗆: PILASZK紟 18

7.3.5) Kod pocztowy: 99-400

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 698478,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 9 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.