eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Widawa › Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIDAWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934571

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek Kościuszki 10

1.4.2.) Miejscowość: Widawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-170

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 436721034

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@widawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.widawa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska 17, 98 -170 Widawa, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Dąbrowa Widawska 61, 98 – 170 Widawa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382574

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00373313/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) do dnia 11 października 2022 r. do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Widawie Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem "Wadium, nr referencyjny: RIK.271.13.2022.DK Zadanie pn. ,,Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023.”

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
32.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Widawie Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem "Wadium, nr referencyjny: RIK.271.13.2022.DK Zadanie pn. ,,Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023.”

Po zmianie:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) do dnia 12 października 2022 r. do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Widawie Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem "Wadium, nr referencyjny: RIK.271.13.2022.DK Zadanie pn. ,,Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023.”

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
32.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Oddział w Widawie Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem "Wadium, nr referencyjny: RIK.271.13.2022.DK Zadanie pn. ,,Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-11 10:00

Po zmianie:
2022-10-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-11 12:00

Po zmianie:
2022-10-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-09

Po zmianie:
2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.