eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Uporządkowanie terenu z odpadów (II)Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uporządkowanie terenu z odpadów (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.2.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Myśliborska 32

1.4.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376214

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00366991/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia zadania częściowego 1 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 1103 i 1104 obręb 0057 Miasta Zielona Góra, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykupienia gruzu.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia zadania częściowego 1 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 1103 i 1104 obręb 0057 Miasta Zielona Góra, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykupienia gruzu.

Odpady zwiezione zostały ok. 6 -7 lat temu, obecnie zarośnięte są roślinnością. Typ odpadów: gruz ceglany, gruz betonowy, odpady bio.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia zadania częściowego 2 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 38/4 obręb Kaniów, gm. Gubin, pow. krośnieński.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykupienia gruzu.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia zadania częściowego 2 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 38/4 obręb Kaniów, gm. Gubin, pow. krośnieński.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykupienia gruzu.

Odpady porozbiórkowe typu gruz budowlany, który nie został wywieziony podczas rozbiórki budynków. Rozbiórka była przeprowadzona 8 - 9 lat temu.
Typ odpadów: gruz porozbiórkowy, odpady komunalne, RTV i AGD, opony, plastik.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Przedmiotem umowy zadania częściowego 3 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 7/10 obręb Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański.

Po zmianie:
Przedmiotem umowy zadania częściowego 3 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 7/10 obręb Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański.

Hałda kamieni oraz gruzu porośnięta roślinnością. Odpady zostały zwiezione ok. 6 - 7 lat temu, świadczy o tym porastająca je roślinność.
Typ odpadów: gruz, kamienie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Przedmiotem umowy zadania częściowego 4 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 67/11 obręb Jasień, gm. Jasień, pow. żarski.

Po zmianie:
Przedmiotem umowy zadania częściowego 4 jest usunięcie i transport do uprawnionego miejsca odzysku lub unieszkodliwiania (składowania) odpadów z działki nr 67/11 obręb Jasień, gm. Jasień, pow. żarski.

Typ odpadów: RTV i AGD, opony, komunalne.
Odpady zalegają na nieruchomości ok 4- 5 lat.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-06 08:00

Po zmianie:
2022-10-12 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-06 10:00

Po zmianie:
2022-10-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-04

Po zmianie:
2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.