eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup tonerów i akcesoriówOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup tonerów i akcesoriów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861593

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-362

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 2236921738

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.winnicki@gios.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373035

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00360307/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zapisy RODO zgodnie z treścią SWZ.

Po zmianie:
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Zapisy RODO zgodnie z treścią SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.