eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Zakup wraz z dostawą kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez ZM "Czysty Region" w gminach: Walce i Reńska WieśOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez ZM „Czysty
Region” w gminach: Walce i Reńska Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160223990

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 15

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-225

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 4461190

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czystyregion.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czystyregion.bip-e.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362436

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00360634/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wartość oceniana - okres przedłużonej gwarancji ponad 24 miesiące

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b,Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c,Art. 109 ust. 1 pkt 3,Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 6,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.