eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › SZPiFP-98-22 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "KMP we Włocławku - dostosowanie pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowani Oddziału Prewencji Policji w nowej strukturze"Ogłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SZPiFP-98-22 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „KMP we Włocławku – dostosowanie pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowani Oddziału Prewencji Policji w nowej strukturze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 47 751-16-31

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343908

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00304427/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00096406/19/P

Po zmianie:
2022/BZP 00096406/21/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 09:30

Po zmianie:
2022-09-23 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.