eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krajenka › Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii.Ogłoszenie z dnia 2023-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO KRAJENKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791365

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 17

1.4.2.) Miejscowość: Krajenka

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-430

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krajenka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00324758

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00301304

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii”.
2. Zamówienie współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski.
3. Zamówienie obejmuje budowę 10 szt. lamp solarnych i 1 szt. lampy hybrydowej w następujących miejscowościach:
3.1. Łońsko – 4 szt. (dz. nr 318, obręb Krajenka 0065),
3.2. Głubczyn: 3 szt.(dz. nr 562 – 2, dz. nr 468-1 szt., obręb Głubczyn),
3.3. Czajcze – Leśnik: 1 szt. (dz. nr 202, obręb Czajcze - Leśnik)
3.4. Pogórze – 2 szt. (dz. nr 925 – lampa solarna i 936 – lampa hybrydowa, obręb Krajenka 0065)
3.5. Tarnówczyn – 1 szt. (dz. nr 1085, obręb Krajenka 0065).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu i zakresu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), w dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii”.
2. Zamówienie współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski.
3. Zamówienie obejmuje budowę 10 szt. lamp solarnych i 1 szt. lampy hybrydowej w następujących miejscowościach:
3.1. Łońsko – 4 szt. (dz. nr 318, obręb Krajenka 0065),
3.2. Głubczyn: 3 szt.(dz. nr 562 – 2, dz. nr 468-1 szt., obręb Głubczyn),
3.3. Czajcze – Leśnik: 1 szt. (dz. nr 202, obręb Czajcze - Leśnik)
3.4. Pogórze – 2 szt. (dz. nr 925 – lampa solarna i 936 – lampa hybrydowa, obręb Krajenka 0065)
3.5. Tarnówczyn – 1 szt. (dz. nr 1085, obręb Krajenka 0065).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu i zakresu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), w dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz zmianie nr 1 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-07-26 10:00

Po zmianie:
2023-08-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-07-26 10:15

Po zmianie:
2023-08-01 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-08-24

Po zmianie:
2023-08-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.