eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poniatowa › Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".Ogłoszenie z dnia 2021-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000262823

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 8

1.4.2.) Miejscowość: Poniatowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-320

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pastvik@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.poniatowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299673

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00298443/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy:
Do dnia 28 grudnia Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę zaliczkową na kwotę 100% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1 tj. …………………………… zgodnie z poniższym wzorem:
Nabywca : ..........

Odbiorcy faktury ustrukturyzowanej: ...............

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.