eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zapolice › Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice oraz drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno, gmina ZapoliceOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice oraz drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno, gmina Zapolice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAPOLICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934482

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Strażacki 5

1.4.2.) Miejscowość: Zapolice

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-161

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 438231982

1.4.8.) Numer faksu: 438231982

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zapolice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zapolice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298402

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00284983/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.