eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ZP/PN/04/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Kompleksu DPIN S.A. wraz z obsługą portiersko-recepcyjną.Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/PN/04/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Kompleksu DPIN S.A. wraz z obsługą portiersko-recepcyjną.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293289

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00293287/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 8 000,00 zł. Wnosząc
wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości: 6 500,00 zł. Wnosząc
wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.