eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostródzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742445

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Ostróda

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.ostroda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288371

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00279852

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.8. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00053754/03/P

Po zmianie:
2023/BZP 00053754/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 1)

Przed zmianą:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty i obie podlegają odrzuceniu jn.:
Oferta nr 1 – złożona przez Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A . Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany monitor nie posiada wbudowanych głośników stereo, Wykonawca nie wykazał też, że zaoferowany monitor jest wyposażony w przyczepianą listwę z głośnikami;
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.
Oferta nr 6 – złożona przez Grupę E Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Piwna 38. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.

Po zmianie:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty i obie podlegają odrzuceniu jn.:
Oferta nr 1 – złożona przez Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A . Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany monitor nie posiada wbudowanych głośników stereo, Wykonawca nie wykazał też, że zaoferowany monitor jest wyposażony w przyczepianą listwę z głośnikami;
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.
Oferta nr 6 – złożona przez Grupę E Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Piwna 38. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 4 do SWZ, tj.:
- zaoferowany laptop nie posiada zintegrowanej karty sieciowej 1 Gbps.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.