eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebiat闚 › Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego w Trzebiatowie przy ul. S這wackiego 54, wraz z robotami towarzysz帷ymi, remont pokrycia dachowego i wykonanie projektu budowlanego.

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-04-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego w Trzebiatowie przy ul. S這wackiego 54, wraz z robotami towarzysz帷ymi, remont pokrycia dachowego i wykonanie projektu budowlanego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZAKxD BUDYNK紟 KOMUNALNYCH "TRZEBIAT紟" SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812744522

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. II Pu趾u U豉n闚 4B

1.5.2.) Miejscowo嗆: Trzebiat闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-320

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeci雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 91 387 29 47

1.5.8.) Numer faksu: 91 387 32 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zbkt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zbkt.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f55cb78d-b93a-11ee-b7da-22bd761ba7f3

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego w Trzebiatowie przy ul. S這wackiego 54, wraz z robotami towarzysz帷ymi, remont pokrycia dachowego i wykonanie projektu budowlanego.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f55cb78d-b93a-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00268110

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-04-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00057665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBKT/PZ/KK/2024/01/02

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 430555,56 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Ocieplenie 軼ian zewn皻rznych bezspoinowym systemem ocieplania 軼ian styropianem wraz z robotami towarzysz帷ymi,
2. Remont elewacji frontowej od ulicy oraz szczytowej
3. Remont pokrycia dachowego
4. Remont klatki schodowej
5. Wymiana drzwi zewn皻rznych drewnianych na nowe ocieplone PCV lub aluminiowe – klatka schodowa od podw鏎ka 1 szt
6. Remont drzwi drewnianych frontowych
7. Wykonanie projektu budowlanego i kolorystyki zgodnie z audytem remontowym i przedmiarami, zgodnie z zaleceniami Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

71221000-3 - Us逝gi architektoniczne wzakresie obiekt闚 budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45262120-8 - Wznoszenie rusztowa

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45421132-8 - Instalowanie okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261320-3 - K豉dzenie rynien

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442110-1 - Malowanie budynk闚

45262110-5 - Demonta rusztowa

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie pod堯g i軼ian

45440000-3 - Roboty malarskie iszklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45316000-5 - Instalowanie system闚 o鈍ietleniowych isygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 465000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 470000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 465000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Us逝gowy Zak豉d Budowlany "ㄆkarski" s.c Miros豉w, Wioletta ㄆkarscy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 857-167-29-55

7.3.3) Ulica: ul. Jana Matejki 8/1,

7.3.4) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-02

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 465000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.