eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczneOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.4.2.) Miejscowość: Otwock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22- 779- 40- 31 w.217

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260493

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00253257

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

1) Zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie zbierania* i unieszkodliwiania odpadów wydane na mocy obowiązujących przepisów .
*W przypadku, gdy odpady bezpośrednio trafiają do unieszkodliwienia- oświadczenie, że Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady medyczne bezpośrednio do utylizacji.

2) Dokument potwierdzający nadanie nr rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzony przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) - BDO

Po zmianie:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

1) Zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie zbierania* lub unieszkodliwiania odpadów wydane na mocy obowiązujących przepisów .
*W przypadku, gdy odpady bezpośrednio trafiają do unieszkodliwienia- oświadczenie, że Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady medyczne bezpośrednio do utylizacji.

2) Dokument potwierdzający nadanie nr rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzony przez Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) - BDO

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 09:45

Po zmianie:
2023-06-21 09:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-19 10:00

Po zmianie:
2023-06-21 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.