eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zembrzyce › Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZEMBRZYCACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072140914

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 541

1.4.2.) Miejscowość: Zembrzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-210

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 874 60 10

1.4.8.) Numer faksu: -

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gzoz541@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sgzozzembrzyce

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253296

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249211

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
14

Po zmianie:
42

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych dla USG - Dokument producenta (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.), który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1, gdy dany Wykonawca nie ma dostępu przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych dla USG - Dokument producenta (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia itp.) lub kartę katalogową wystawioną przez autoryzowanego dystrybutora producenta, który potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1, gdy dany Wykonawca nie ma dostępu przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.