eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa i montaż mebli laboratoryjnychOgłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dorotakidaj@umlub.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252947

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00238244/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00089290/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00089290/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
60

Po zmianie:
170

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
Dla zad. 1.
Meble:
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające zgodność z normą PN-EN 16121+A1:2017 -11 Meble do użytkowania poza mieszkaniem - Wymagania i bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności,
- atesty higieniczne PZH lub równoważne,
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne na zgodność kolumn przystawek z normą PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150, pkt 6.5),
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające, iż wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego są zgodne z normą: PN-EN ISO 9227:2017-06 lub PN-EN ISO 9227 :2012 Dygestorium:
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14175- w zakresie części 2 i 3,
Dla zad. 2.
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą równoważne potwierdzające zgodność z normą PN EN 14470-1 oraz PN-EN ISO 1927-1:2012

Po zmianie:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

Dla zad. 1.
Meble:
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające zgodność z normą PN-EN 16121+A1:2017 -11 Meble do użytkowania poza mieszkaniem - Wymagania i bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności,
- atesty higieniczne PZH lub równoważne,
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne na zgodność kolumn przystawek z normą PN-EN 61010-1 „Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych” (wymagane przez PN-EN 13150, pkt 6.5),
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające, iż wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego są zgodne z normą: PN-EN ISO 9227:2017-06 lub PN-EN ISO 9227 :2012

Dygestorium:
- certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważne potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14175- w zakresie części 2 i 3,
Dla zad. 2.
- certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę oceniającą lub równoważne potwierdzający zgodność z normą PN EN 14470-1 oraz deklarację zgodności producenta na zgodność z normą PN-EN ISO 1927-1:2012.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-15 11:00

Po zmianie:
2022-07-18 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-15 12:00

Po zmianie:
2022-07-18 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.