eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchożebry › Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadamiOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne, zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchożebry

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582606

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleksandry Ogińskiej 11

1.4.2.) Miejscowość: Suchożebry

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-125

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 256314515

1.4.8.) Numer faksu: 256314515

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchozebry.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suchozebry.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248283

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00237812

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-06 11:00

Po zmianie:
2023-06-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-06 11:30

Po zmianie:
2023-06-12 11:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.