eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żuromin › Usługa prania bielizny szpitalnejOgłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa prania bielizny szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301279

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 56

1.4.2.) Miejscowość: Żuromin

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-zuromin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247907

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00232021/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
dysponowanie co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia:
- 1 pralnicą tunelową zakończona wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),
- 1 pralnica tunelowa zakończona prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
- agregatem do czyszczenia chemicznego, dla bielizny i odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza do czyszczenia chemicznego w technologii opartej na czterochloroetylenie.
- komorą do dezynfekcji materacy z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów,
- urządzeniem do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej
- urządzeniem do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej
- 2 samochodami z podzielonymi skrzyniami ładunkowymi na komory do bielizny czystej i brudnej,
Posiadanie opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz minimum jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań.
Posiadanie opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi,

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
dysponowanie co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia:
- 1 pralnicą tunelową zakończona wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej),
- 1 pralnica tunelowa zakończona prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
- agregatem do czyszczenia chemicznego, dla bielizny i odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza do czyszczenia chemicznego w technologii opartej na czterochloroetylenie.
- komorą do dezynfekcji materacy z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów,
- urządzeniem do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej
- urządzeniem do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej
- 2 samochodami z podzielonymi skrzyniami ładunkowymi na komory do bielizny czystej i brudnej,
Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie wraz z podaniem marki, modelu, roku produkcji urządzenia oraz podstawy dysponowania
Posiadanie opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz minimum jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań.
Posiadanie opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
oświadczenie załącznik nr 2 do swz

Po zmianie:
oświadczenie załącznik nr 2 do swz
oświadczenie potwierdzające, posiadanie odpowiedniej floty samochodowej z wyszczególnieniem wszystkich pojazdów i pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.