eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kule › Dostawy warzyw i owoców do COSSW w Kulach oraz COSSW OZ SulejówOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy warzyw i owoców do COSSW w Kulach oraz COSSW OZ Sulejów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000675181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kule 2

1.5.2.) Miejscowość: Kule

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_kule@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cosswkule.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb9f86a2-ea5c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw i owoców do COSSW w Kulach oraz COSSW OZ Sulejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb9f86a2-ea5c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129896/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawy warzyw i owoców do COSSW w Kulach oraz COSSW OZ Sulejów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203514

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: COS-DKW.2232.7.2023.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 296151,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, są dostawy warzyw, owoców. Oferta musi obejmować pełny asortyment artykułów zawartych w w poniższej tabeli.
l.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość
1 Buraki czerwone kl. I kg 1000
2 Cebula kl. I kg 1000
3 Cebula czerwona kl. I kg 200
4 Czosnek kl. I szt. 300
5 Kapusta biała głowiasta kl. I kg 1500
6 Kapusta czerwona głowiasta kl. I kg 600
7 Kapusta pekińska kl. I kg 500
8 Koperek natka kl. I pęczek 700
9 Marchew korzeń kl. I kg 2000
10 Ogórek zielony kl. I kg 1100
11 Papryka kl. I kg 900
12 Pietruszka korzeń kl. I kg 700
13 Pietruszka natka kl. I pęczek 700
14 Pomidory kl. I kg 1400
15 Pomidory koktajlowe kl. I kg 120
16 Por zielony kl. I kg 700
17 Rzodkiewka kl. I pęczek 700
18 Sałata masłowa kl. I szt. 800
19 Sałata lodowa kl. I szt. 250
20 Roszponka warzywna kl. I kg 4
21 Rukola sałata kl. I kg 4
22 Seler korzeń kl. I kg 700
23 Fasolka szparagowa kl. I kg 50
24 Szczypiorek natka kl. I pęczek 600
25 Pieczarki kl. I kg 700
26 Kapusta włoska głowiasta kl. I kg 200
27 Kalafior kl. I szt. 50
28 Ziemniaki jadalne kl. I kg 6000
29 Ogórki małosolne kg 100
30 Botwinka kl. I pęczek 40
31 Seler naciowy kl. I szt. 20
32 Kapusta młoda kl. I szt. 150
33 Ziemniaki młode kl. I kg 1500
34 Banany kl. I kg 1000
35 Cytryny kl. I kg 700
36 Jabłka deserowe kl. I kg 1800
37 Kiwi kl. I kg 350
38 Mandarynki kl. I kg 500
39 Pomarańcze kl. I kg 600
40 Winogrona kl. I kg 100
41 Grapefruity kl. I kg 200
42 Truskawki kl. I kg 50
43 Nektarynki kl. I kg 100
44 Arbuzy kl. I kg 100
45 Gruszki kl. I kg 900
46 Brzoskwinia kl. I kg 50
47 Czereśnie kl. I kg 50
48 Śliwki kl. I kg 50

4.5.3.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221212-5 - Fasola szparagowa

03221230-7 - Papryka

03221260-6 - Grzyby

03221240-0 - Pomidory

03221270-9 - Ogórki

03221310-2 - Sałata

03221400-0 - Warzywa kapustne

03221410-3 - Kapusta

03221420-6 - Kalafior

03222111-4 - Banany

03222118-3 - Owoce kiwi

03222210-8 - Cytryny

03222220-1 - Pomarańcze

03222240-7 - Mandarynki

03222313-0 - Truskawki

03222322-6 - Gruszki

03222330-5 - Owoce pestkowe

03222332-9 - Brzoskwinie

03222333-6 - Wiśnie

03222334-3 - Śliwki

03222340-8 - Winogrona

4.5.5.) Wartość części: 192767,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, są dostawy poniżej przedstawionych warzyw, owoców:

l.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość
1 Ziemniaki jadalne kl. I kg 8300
2 Ziemniaki młode kl. I kg 2500
3 Pietruszka korzeń kl. I kg 650
4 Rzodkiewka kl. I pęczek 15
5 Seler korzeń kl. I kg 800
6 Buraki czerwone kl. I kg 360
7 Marchew korzeń kl. I kg 1200
8 Cebula kl. I kg 1200
9 Czosnek kl. I kg 80
10 Fasolka szparagowa kl. I kg 30
11 Papryka kl. I kg 285
12 Pomidory kl. I kg 980
13 Cukinia kl. I kg 180
14 Pieczarki kl. I kg 250
15 Ogórek zielony kl. I kg 1200
16 Ogórek małosolny kg 10
17 Koperek natka kl. I pęczek 110
18 Pietruszka natka kl. I pęczek 50
19 Por zielony kl. I kg 750
20 Por młody kl. I szt. 150
21 Szczypiorek natka kl. I pęczek 40
22 Botwinka kl.I pęczek 3
23 Sałata masłowa kl.I szt. 350
24 Kapusta biała głowiasta kl.I kg 500
25 Kapusta młoda kl.I szt, 100
26 Kapusta czerwona głowiasta kl.I kg 450
27 Kapusta pekińska kl.I kg 430
28 Kalafior kl.I szt. 30
29 Banany kl. I kg 350
30 Cytryny kl.I kg 400
31 Pomarańcze kl.I kg 60
32 Mandarynki kl.I kg 20
33 Jabłka deserowe kl.I kg 300
34 Jabłka kl.I kg 170
35 Gruszki kl.I kg 300
36 Nektarynki kl.I kg 30
37 Brzoskwinia kl.I kg 30
38 Arbuz kl.I kg 30
39 Winogrona kl.I kg 5

4.5.3.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221212-5 - Fasola szparagowa

03221230-7 - Papryka

03221240-0 - Pomidory

03221250-3 - Cukinia

03221260-6 - Grzyby

03221270-9 - Ogórki

03221300-9 - Warzywa liściaste

03221310-2 - Sałata

03221410-3 - Kapusta

03221420-6 - Kalafior

03222111-4 - Banany

03222210-8 - Cytryny

03222220-1 - Pomarańcze

03222240-7 - Mandarynki

03222321-9 - Jabłka

03222322-6 - Gruszki

03222330-5 - Owoce pestkowe

03222332-9 - Brzoskwinie

03222340-8 - Winogrona

4.5.5.) Wartość części: 103384,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 150600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 150600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 150600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHUP IMPORT-EKSPORT ROMAN STACHERA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590782882

7.3.3) Ulica: STARE GAJĘCICE 11a

7.3.4) Miejscowość: Stare Gajęcice

7.3.5) Kod pocztowy: 98-330

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93442,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93442,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93442,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "OLA" MAŁGORZATA FAJKOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590768557

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 118

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93442,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.