eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojna › Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022Og這szenie z dnia 2021-10-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NADLE吉ICTWO CHOJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539054

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczeci雟ka 36

1.5.2.) Miejscowo嗆: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeci雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 414 10 77

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 414 10 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://chojna.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://portal.smartpzp.pl/nadl.chojna

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆


gospodarka le郾a

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w O鈔odku Hodowli Zwierzyny w sezonie 這wieckim 2021/2022

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-bccfa2d4-171c-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00244690

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-10-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00063203/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

2.3.1 Wykonywanie us逝g z zakresu gospodarki 這wieckiej w o鈔odku hodowli zwierzyny Las闚 Pa雟twowych Nadle郾ictwa Chojna

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00183493/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.5.4.2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 297628,08 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wykonanie nowego grodzenia zabezpieczaj帷ego uprawy rolne

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 68338,08 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Bie膨ce utrzymanie, naprawa, demonta istniej帷ych zabezpiecze

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 25956,00 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Organizacja i prowadzenie polowa indywidualnych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 155334,00 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Obs逝ga pomieszczenia ch這dniczego

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 77600000-6 - Us逝gi my郵iwskie

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 48000,00 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 87083,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 87083,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 87083,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 1)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Us逝gi Le郾e Konrad Chabelski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8581561789

7.3.3) Ulica: Piasek 64/2

7.3.4) Miejscowo嗆: Cedynia

7.3.5) Kod pocztowy: 74-520

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-22

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 87083,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

nie z這穎no 瘸dnej oferty

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 131195,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 131195,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 131195,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 3)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: FINDeer Jakub Paszkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6652440946

7.3.3) Ulica: M皻no 13

7.3.4) Miejscowo嗆: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 131195,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 40000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 40000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 40000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 4)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: FINDeer Jakub Paszkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6652440946

7.3.3) Ulica: M皻no 13

7.3.4) Miejscowo嗆: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 40000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.