eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › USŁUGA PRZEGLĄDU ORAZ REMONTU KOLUMN ZASILAJĄCYCH FIRMY DRAEGEROgłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA PRZEGLĄDU ORAZ REMONTU KOLUMN ZASILAJĄCYCH FIRMY DRAEGER

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242502

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00228319

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
4.1) Zdolność techniczna:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że co najmniej 1 inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe posiada minimum 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu tożsamego w/w postępowaniu.
4.2) Zdolność zawodowa:

a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu tożsamego w/w postępowaniu.

Po zmianie:
4.1) Zdolność techniczna:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy i wykaże się doświadczeniem 1,5 rocznym w serwisowaniu portfolio sprzętu firmy Drager.

4.2) Zdolność zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu tożsamego w/w postępowaniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-09 09:00

Po zmianie:
2023-06-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-09 09:15

Po zmianie:
2023-06-16 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-08

Po zmianie:
2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.