eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › DOSTAWA SERWERÓW, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I MONITORÓWOgłoszenie z dnia 2021-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA SERWERÓW, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I MONITORÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004204461

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pożowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Końskowola

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wodr@wodr.konskowola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.konskowola.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240542

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00236818/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
dostawa 3 szt fabrycznie nowych monitorów komputerowych

Po zmianie:
dostawa 6 szt fabrycznie nowych monitorów komputerowych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
zadanie nr 1
 dokumenty na potwierdzenie, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001
 deklaracja CE
dokumenty na potwierdzenie, że oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64
 oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta

zadanie nr 2
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
 Deklaracja zgodności CE
 Certyfikat ISO 50001
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
 Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony),
 EnergyStar – certyfikat lub wydruk z strony
 ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej oraz dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji producenta komputera
 oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

Po zmianie:
zadanie nr 1
 dokumenty na potwierdzenie, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001
 deklaracja CE
dokumenty na potwierdzenie, że oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64

zadanie nr 2
 Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
 Deklaracja zgodności CE
 Certyfikat ISO 50001
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
 Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony),
 EnergyStar – certyfikat lub wydruk z strony
 ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych dla firmy serwisującej oraz dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji producenta komputera

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-11-02 11:00

Po zmianie:
2021-11-03 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-02 11:15

Po zmianie:
2021-11-03 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-12-01

Po zmianie:
2021-12-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.